Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Holice
Kostolná Gala 1                                                                                                                930 34 Holice

IČO: 34017518

DIČ: 2021094768

Bankové spojenie: SK63 0900 0000 0000 2186 9653 (Slovenská sporiteľňa a.s.)

Tel. kontakt: +421 31 554 51 31

E-mail: holice@ba.ecclesia.sk

Farár: Gábor Jankó