Hirdetések

MISEREND ÉS HÍRDETÉSEK

EGYHÁZGELLEI SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL PLÉBÁNIA

/GELLE, SÁROSFA, LÚCS, KISFALUD/

 

 Erb Holice

 

Vasárnap

2021. május 9.

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
Egyházgelle   7.30: DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR

                        8.00: SZENTMISE: A járvány megszűnéséért, a betegek gyógyulásáért,

                                                        a haldoklókért, a járványban elhunytakért

                                                        és az egészségügyi dolgozókért

Egyházgelle   9.30: SZENTMISE – AZ ELSŐÁLDOZÓK RÉSZVÉTELÉVEL: Hívekért

                      10.30: ÁLDOZTATÁS

Egyházgelle 11.00: SZENTMISE: Hálából házassági évfordulóra

                                                        Isten segítségéért és áldásáért

                      15.00: MÁJUSI SZŰZANYA KÖSZÖNTŐ ÁJTATOSSÁG

Hétfő

2021. május 10.

KÖZNAP
Egyházgelle 18.00: MÁJUSI ÁJTATOSSÁG
Kedd

2021. május 11.

BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA SZŰZ ÉS VÉRTANÚ
Egyházgelle 17.30: GYÓNTATÁS

                      18.00: SZENTMISE – MÁJUSI ÁJTATOSSÁG

                                  † Kiss János, neje Irén és nagyszülők

Szerda

2021. május 12.

Parancsolt főünnep

URUNK MENNYBEMENETELE – VIGÍLIA
Egyházgelle 17.30: GYÓNTATÁS

                      18.00: SZENTMISE – MÁJUSI ÁJTATOSSÁG

                                  † Puha Péter, neje Erzsébet, és szüleikért

Csütörtök

2021. május 13.

Parancsolt főünnep

URUNK MENNYBEMENETELE – ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK
Egyházgelle   7.30: MÁJUSI ÁJTATOSSÁG

                        8.00: ÜNNEPI SZENTMISE: Hálából születésnapra

Egyházgelle 17.30: GYÓNTATÁS

                      18.00: ÜNNEPI SZENTMISE: Hívekért

Péntek

2021. május 14.

KÖZNAP
Egyházgelle 17.30: GYÓNTATÁS

                      18.00: SZENTMISE SZENTLÉLEKVÁRÓ KILENCED – MÁJUSI ÁJTATOSSÁG

                                  † Méry szül. Pénzes Mária

                                  † Pénzes és † Blázsovits szülőkért

Szombat

2021. május 15.

HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA – VIGÍLIA
Egyházgelle 12.30: KERESZTELÉS: Álló Zsófia

                      14.00: ESKETÉS: Papp Csaba – Kubovič Erika

Egyházgelle 17.30: SZENTLÉLEKVÁRÓ KILENCED – MÁJUSI ÁJTATOSSÁG  

                      18.00: SZENTMISE: † Papp Rudolf és neje Mária

Vasárnap

2021. május 16.

HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA
Egyházgelle   7.30: DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR

                        8.00: SZENTMISE: A járvány megszűnéséért, a betegek gyógyulásáért,

                                                        a haldoklókért, a járványban elhunytakért

                                                        és az egészségügyi dolgozókért

Egyházgelle   9.30: SZENTMISE – AZ ELSŐÁLDOZÓK RÉSZVÉTELÉVEL: Hívekért

                      10.30: ÁLDOZTATÁS

Egyházgelle 11.00: SZENTMISE: Főpásztor szándékára

                      15.00: SZENTLÉLEKVÁRÓ KILENCED – MÁJUSI  ÁJTATOSSÁG

• A vasárnapi 11 órai szentmise közvetítés megtekinthető plébániánk facebook oldaláról. Később a honlapunkra is feltöltjük a szentmisét a közvetítések menüpontba.

 

• Az egyházgellei plébániatemplom előcsarnoka naponta nyitva van 9-től 19 óráig.

 

•  Húsvét 7. vasárnapján gyűjtést tartunk a tömegtájékoztatási eszközök javára. Köszönjük adományaikat.

 

• A májusi hónapban naponta imádkozzuk a Szűzanya köszöntő ájtatosságot, a Lorettói litániát, felajánlva a járvány megszűnéséért, a betegek testi-lelki gyógyulásáért, a haldoklókért, a járványban elhunytakért és az egészségügyi dolgozókért. A Szentatya felhívására próbáljuk meg naponta elimádkozni a rózsafüzért is a járvány megszűnéséért.

 

• Áldozócsütörtök utáni péntektől a Szentlélek váró kilencedet is imádkozunk a templomban pünkösd ünnepe előtt. Buzdítalak benneteket, hogy minél többen kapcsolódjatok be a közös imába. 

 

• Hamvazószerdától – Pünkösdig bármikor elvégezhető a húsvéti szentgyónás. 

 

• A betegek húsvéti betegellátásához /szentgyónás, szentáldozás, betegek kenete/, kérem, hogy hívják a plébánia telefonszámát: 031 554 51 31, és adják meg betegeik nevét, lakcímét, telefonszámát.

 

• A májusi hónapra továbbra is lehetséges a plébánia telefonszámán a 031 554 51 31-en vagy pedig a szentmisék után a miseszándékok előjegyezése.

 

• A házasság szentségét kívánják felvenni 2021. május 15-én: Papp Csaba és Kubovič Erika. Imádkozzunk a jegyespárért. Ha valakinek tudomása van egyházjogi akadályról, kérjük, hogy jelentse azt a plébánián.

 

Kérjük egyházközségünk híveit, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák templomainkat és plébániánkat a világjárvány időszakában is. Számlaszámunk: SK63 0900 0000 0000 2186 9653.

 

• Hétfőtől, azaz április 19-től újból végezhetők nyilvános istentiszteletek, mely a 2021. április 16-án kiadott kormányrendeleti közlönyben bővebben olvasható: uznesenia vlády zo 16. apríla 2021, és a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának kiadott rendeleteiben: vyhláška 186 és vyhláška 187.

 

Irányelvek: Covid automata

 

 • Templomainkban újból végezhetők nyilvános szentmisék, istentiszteletek: 15m2/fő kapacitással  /kápolnáinkban Sárosfán és Kislúcson a korlátozások nem teszik lehetővé a normális misézési körülményeket, ezért csak az egyházgellei plébániatemplomban lesznek istentiszteletek, ott is korlátozással/. A covid teszt elvégzése a szentmisén való részvételhez ugyan nem kötelező feltétel, de a tisztifőorvos ennek ellenére ajánlja!
 • Az egyházgellei plébániatemplomban 20 fő lehet jelen egyszerre /a 10 év alatti gyermekek felnőtt kíséretében jelen lehetnek a szentmisén, ők nem számítanak bele a megengedett létszámba/. A vasárnapi és a parancsolt ünnepnapi szentmisékre jelentkezés szükséges személyesen a hétköznapi szentmisék után vagy pedig a plébánia telefonszámán 031 554 5131. A hétköznapi szentmisékre viszont bejelentkezés nélkül lehet jönni! 
 • A házasságkötés, a keresztelés és a temetés alkalmával ugyanazok a szabályok és rendelkezések érvényesek, mint a szentmisén való részvételhez. 
 • A szentségek egyénileg kiszolgáltathatók
 • A templomra és a szertartásokra érvényes előírások az ott tartózkodás idején:
  • szájmaszk használata 
  • kezek fertőtlenítése 
  • személyek közötti 2 m távolság megtartása
  • nem léphetnek be karanténban levő személyek és légúti fertőzéssel küszködő betegek
  • kézre áldoztatás, nyelvre áldoztatás esetén minden áldozó után kézfertőtlenítés
  • kézfogás mellőzése
  • szenteltvíztartók üresen tartása
  • rendszeres fertőtlenítés

A Szlovák Köztársaság tisztifőorvosának /főhigiénikusának/ irányelvei a hívek egyéni lelki gondozásáról a koronavírus SARS-CoV-2 által okozott COVID-19 betegség ideje alatt.

 

• Halálveszély esetén a haldoklónak a szentségek egyénileg bármikor kiszolgáltathatók (otthonukban, kórházban /covidos osztályon is/, szociális otthonokban, nyugdíjas otthonokban).

 

• Ne hagyjuk betegeinket és haldoklóinkat a szentségek vétele nélkül, elérhetőség: 031 554 51 31.

 

• Továbbra is érvényben van a szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés.

 

A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával, elmélkedéssel – egyénileg vagy a családban. Bár a szentmisén való részvétel nem helyettesíthető, több helyről sugároznak televíziós vagy rádiós miseközvetítést, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi és ünnepnapi szentmisén.

 

 

• SZENTMISE SZÁNDÉKOK ELŐJEGYZÉSE

 

Különböző szándékokra szolgáltathatunk szentmisét: elhunyt szeretteinkért, élő hozzátartozóinkért, Katolikus egyházunkért, pápánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, plébániánkért, a világi hívőkért, a keresztelendőkért, az elsőáldozókért, a bérmálkozókért, a bűnösök megtéréséért, a szenvedőkért, a betegséggel megpróbált testvérekért, a súlyos betegségben szenvedőkért, a haldoklókért, a papságra készülőkért, a papi és szerzetesi hivatásokért, a házasulandókért, a keresztények egységéért, azokért, akik nem hisznek Istenben, azokért, akik nem hisznek Krisztusban, a világi vezetőkért, azokért, akik számkivetésben, fogságban, szenvedések közt gyötrődnek, a kívülállókért, az eltévelyedettekért, ellenségeinkért, a világ békéjéért és nyugalmáért, a világ egységéért, az igazságosságért, községeink lelki megújulásáért, közégeink lakóinak jólétéért és üdvösségéért, az emberek közötti egyetértésért, az erőszak és szegénység megszűnéséért, a reménytelenségben és függőségben szenvedő embertársainkért, azokért, akik Isten nevéért üldöznek minket, az egész világért, Isten áldásáért és segítségéért, a világjárvány megszűnéséért, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, hálából, stb.

 

 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉSZHELYZETRE TEKINTETTEL FERENC PÁPA SZŰZ MÁRIÁRA, AZ ÜDVÖSSÉG ÉS REMÉNY JELÉRE BÍZTA RÓMA VÁROSÁT, OLASZORSZÁGOT ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT, ahogyan XII. Piusz pápa is tette 1944. június 11-én a Szent Ignác-templomban a náci csapatok visszavonulása idején.

 

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

 

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

 

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

 

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

 

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

 

 

ERDŐ PÉTER BÍBOROS, PRÍMÁS kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel. MINDENKIT ARRA BUZDÍT, HOGY LEGYEN FIGYELMES ÉS MINDENT TEGYEN MEG A JÁRVÁNY TOVÁBBTERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN ÉS KÉRI AZ ALÁBBI FOHÁSZ ELIMÁDKOZÁSÁT:

 

Mindenható Urunk, atyáink Istene!
 

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

 

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

 

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

 

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

 

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

 

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

Legutóbbi bejegyzések