Hirdetések

AZ EGYHÁZGELLEI PLÉBÁNIA HIRDETÉSEI

 

MISEREND ÉS LITURGIKUS NAPTÁR

 Erb Holice

 

ÚJ ÁLLAMI RENDELKEZÉSEK ÉS KORLÁTOZÁSOK 2020. OKTÓBER 24-TŐL 

 

A 2020. október 24-én hatályba lépő új kormányrendelet értelmében 2020. november 1-ig templomainkban ismét nem végezhetők nyilvános istentiszteletek, szentmisék a világjárvány idején!

 

Temetések, keresztelések és esketések végezhetők, de bizonyos korlátozások mellett, bent 15 m2-enként 1 fő tartózkodhat, kint nincs létszám korlátozás, viszont a 2 m távolságot be kell tartani a személyek között és a szájmaszk viselete csakugyan kötelező.

 

Vasárnap

2020. október 25.

ÉVKÖZI IDŐ 30. VASÁRNAPJA
Sárosfa           8.00: SZENTMISE – ELMARAD
Kislúcs           9.30: SZENTMISE – ELMARAD
Egyházgelle 11.00: MAGÁN MISE: † Nógell Péter és neje Ilona

                                                          † Nógell és Lelkes nagyszülők

Hétfő

2020. október 26.

KÖZNAP
Egyházgelle 18.00: MAGÁN MISE: Hálából
Kedd

2020. október 27.

KÖZNAP
Egyházgelle 18.00: MAGÁN MISE: † Rabai Ferenc és neje Rozália
Szerda

2020. október 28.

SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLOK
Egyházgelle 18.00: MAGÁN MISE: A Mária Légió élő és † tagjaiért
Csütörtök

2020. október 29.

KÖZNAP
Egyházgelle 18.00: MAGÁN MISE: Hálából
Péntek

2020. október 30.

KÖZNAP
Egyházgelle 18.00: MAGÁN MISE: † Pőthe és Szarka szülőkért,

                                                              élő és † hozzátartozókért

Szombat

2020. október 31.

BOLDOG ROMZSA TÓDOR PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ

SZŰZ MÁRIA SZOMBATI EMLÉKNAPJA

Egyházgelle  9.00: MAGÁN MISE: † Puha Dénes és neje Etelka

                                                          † Puha András, neje Ilona és családtagok 

Vasárnap

2020. november 1.

Főünnep

MINDENSZENTEK
Sárosfa           8.00: SZENTMISE – ELMARAD 
Kislúcs           9.30: SZENTMISE – ELMARAD 
Egyházgelle 11.00: MAGÁN MISE: Hívekért 

 

• FELMENTÉS A SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL KÖTELEZETTSÉGE ALÓL 

 

Szlovákia Püspökei 2020. október 1-től felmentést adtak a szentmisén való részvétel kötelezettsége alól vasárnapokon és parancsolt ünnepeken a visszavonásig.

 

 

• TELJES BÚCSÚ A TISZTÍTÓTŰZBEN SZENVEDŐ LELKEK JAVÁRA – A TEMETŐLÁTOGATÁSÉRT ÉS AZ ELHUNYTAKÉRT FELAJÁNLOTT IMÁKÉRT

 

Az a hívő, aki vallásos lelkülettel meglátogatja a temetőt és gondolatban imádkozik az elhunytakért, teljes búcsút nyerhet a tisztítótűzben szenvedő lelkek számára, naponta november 1-8. –ig a megszokott feltételek mellett: szándék elnyerni a búcsút, szentségi gyónás, szentáldozás, ima a Szentatya szándékára és kerülni még a bocsánatos bűnökhöz való ragaszkodást is. Az Apostoli Penitenciária a teljes búcsú elnyerését az egész novemberi hónapra kiterjesztette a járványügyi helyzet korlátozásai miatt. Lentebb megtalálható a Szentszék rendelkezése.

 

 

• TELJES BÚCSÚ A TISZTÍTÓTŰZBEN SZENVEDŐ LELKEK JAVÁRA – HALOTTAK NAPJÁN 

 

Aki halottak napján hívő lélekkel meglátogatja a templomot vagy kápolnát, s elimádkozza a Miatyánkot és hitvallást tesz a Hiszekegy ima szavaival, teljes búcsút nyerhet a tisztítótűzben szenvedő lelkek számára a megszokott feltételek mellett: szándék elnyerni a búcsút, szentségi gyónás, szentáldozás, ima a Szentatya szándékára és kerülni még a bocsánatos bűnökhöz való ragaszkodást is. Az Apostoli Penitenciária a teljes búcsú elnyerését az egész novemberi hónapra kiterjesztette a járványügyi helyzet korlátozásai miatt. Lentebb megtalálható a Szentszék rendelkezése.

 

 

EGÉSZ NOVEMBERBEN ELNYERHETŐ A TELJES BÚCSÚ A TISZTÍTÓTŰZBEN SZENVEDŐ LELKEK JAVÁRA

 

Október 22-én az Apostoli Penitenciária rövid dekrétumot tett közzé, mely a világjárvány rendkívüli körülményeire alkalmazza a Mindenszentek és Halottak napja ünnepeihez kapcsolódó teljes búcsú elnyerésének feltételeit. Az érvényes és kötelező lelki feltételek betartásával egész novemberben teljes búcsút lehet szerezni az elhunyt lelkek javára.

 

A dekrétum bevezetője megemlíti, hogy a Covid-19-járvány miatt idén számos kérés érkezett a papság részéről az Apostoli Penitenciáriához, hogy változtassák meg a teljes búcsú elnyerésének lehetőségeit a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára, A búcsúk kézikönyvének normái szerint.

 

Ennek alapján – tekintettel a csoportosulások kötelező elkerülésére – az Apostoli Penitenciária Ferenc pápa különleges rendelkezése révén megállapítja és elrendeli erre az évre: a teljes búcsút azoknak, akik temetőt látogatnak, és imádkoznak az elhunytakért a szabály szerint megállapított napokon november 1. és 8. között, amit most kiterjesztenek a hónap végéig. Ebben az időszakban a hívek ehhez szabadon választhatnak alkalmas napot, és külön-külön is mehetnek temetőbe.

 

November 2-án, halottak napján, az elhunyt lelkekre való emlékezés kapcsán teljes búcsút nyernek azok, akik vallásos lelkülettel templomot vagy kápolnát látogatnak, elimádkozzák a Miatyánkot és a Hiszekegyet. Ez a gyakorlat most áthelyezhető nemcsak a Mindenszentek ünnepét megelőző és követő vasárnapokra, hanem november szabadon választott bármelyik napjára.

 

Az idősek, a betegek és mindazok, akik súlyos oknál fogva nem hagyhatják el a lakásukat (például a pandémia miatt elrendelt hatósági korlátozások következtében, hogy elkerüljék a szent helyeken a csoportosulás lehetőségét) teljes búcsút nyerhetnek, ha – lelkileg a többi hívővel való egyégben, szakítva a bűnnel – szándékuk szerint készek a három szokásos feltételt elvégezni: a szentgyónást, a szentáldozást és a Szentatya szándékára végzett imádságot.

 

Az imádság – Jézus vagy Szűz Mária szentképe előtt végezve, az elhunytakért fohászkodva – lehet a halottak napi reggeli vagy esti dicséret a zsolozsmából, rózsafüzér-imádság, az Isteni Irgalmasság rózsafüzére, az elhunytakért végzett egyéb imádság, a halottak napi liturgia által javasolt evangéliumi szakaszok átelmélkedése, vagy az Istennek felajánlott irgalmasságcselekedet, felajánlva életünk fájdalmait, nehézségeit.

 

Azért, hogy a lelkipásztori szolgálaton keresztül az isteni kegyelem mind jobban elérhetővé váljon, az Apostoli Penitenciária nyomatékosan kér minden papot, hogy különleges nagylelkűséggel ajánlják fel a bűnbánat szentségének elérhetőségét, és lássák el a betegeket a szentáldozással és a betegek kenetével.

 

A teljes búcsú elnyerése lelki feltételeinek tekintetében az Apostoli Penitenciária emlékeztet a 2020. március 19-én kiadott dekrétumban foglaltakra, melyek a gyónás szentségének módját szabályozzák a világjárvány jelenlegi helyzetében.

 

Minthogy a tisztítótűzben szenvedő lelkek javát segíti a hívek értük mondott imája, főként az oltár Istennek tetsző szent áldozata révén, ezért az Apostoli Penitenciária arra kéri a papokat, hogy halottak napján három szentmisét mutassanak be a XV. Benedek pápa által 1915. augusztus 10-én kiadott Incruentum Altaris apostoli konstitúciója jegyében.

 

 

•  SZENTGYÓNÁS, SZENTÁLDOZÁS, BETEGELLÁTÁS

 

Szentgyónásra, szentáldozásra és betegellátásra a világjárvány időszakában is van lehetőség, személyes időpont egyeztetés céljából kérem hívják a plébánia telefonszámát: 031 554 51 31 vagy keressenek fel személyesen. Szívesen állok rendelkezésükre.

 

 

• SZENTMISE SZÁNDÉKOK ELŐJEGYZÉSE

 

Szentmise szándékokat már lehet  előjegyeztetni a novemberi és a decemberi hónapokra, kérem, hogy ez ügyben hívják a plébánia irodáját: 031 554 51 31 vagy keressenek fel személyesen.

 

 

RÓZSAFÜZÉR

 

Az októberi hónap folyamán naponta imádkozzuk a rózsafüzért. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a rózsafüzért közösségben mondja el.

 

 

REMÉNY HETILAP – FALINAPTÁR – RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYVE 

 

A koronavírus járvány idején, szombatonként 8.00 és 9.00 óra között a plébániatemplomban átvehető és előfizethető a Remény katolikus hetilap, illetve megvásárolható a falinaptár és a Legszentebb rózsafüzér imakönyve.

→ Remény katolikus hetilap éves előfizetése: 36,40 € (2020. december 15-ig)

Katolikus falinaptár: 1,5 €

→ Legszentebb rózsafüzér imakönyve: 4 €

 

 

• JEGYESEK JELENTÉSE

 

A házasság szentségét kívánják felvenni Iglón kislúcsi lakosaink: Jozef Kubík és Jaroslava Vajsová. A Szepesváraljai Egyházmegye Iglói Plébániája kéri a jegyespár háromszori jelentését az Egyházgellei Plébánia területén (Lúcson – Kislúcson), a következő vasárnapokon: 2020. október 11-én, 18-án és 25-én. Akinek tudomása lenne egyházjogi akadályról a házasság szentségének felvételével kapcsolatban, kérjük, hogy jelentse azt az egyházgellei plébánián. 

 

 

RESTAURÁLÁS – EGYHÁZGELLE

 

2020. október 12-én, hétfőn elkezdődik a plébániatemplom hajójában található négy ólomüvegablak restaurálása, melynek költségvetése 7185 €. A restaurálási munkálatokat Cserba László ólomüveg készítő mester úr fogja végezni a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal és a Pozsonyi Főegyházmegye jóváhagyásával. Szívesen fogadunk adományokat a plébánia folyószámlájára a plébániatemplom ólomüvegablakainak restaurálására: SK63 0900 0000 0000 2186 9653.

 

Egyidejűleg pedig már készül a két új ólomüvegablak Szent László és Szent Imre alakjával a kórusra, valamint a rózsaablak ólomüvegezése is. Ezek költségvetése 5210 €. Az új ólomüvegablakok kivitelezését Cserba László ólomüveg készítő mester úr fogja végezni a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal jóváhagyásával. A Szent László és a Szent Imre ablakokra már érkezett két családtól adomány felajánlás, most már csak a rózsaablakra keresünk nagylelkű adakozókat.

 

 

TETŐZETFELÚJÍTÁS – SÁROSFA

 

A sárosfai barokk kápolna tetőzetfelújítási munkálatait Sárosfa Község Építkezési Hivatala és a Pozsonyi Főegyházmegye is jóváhagyta, a beruházás költségvetése 31700,89 €.  A munkálatok előre láthatóan 2020 novemberében kezdődhetnek el. Szívesen fogadunk adományokat a plébánia folyószámlájára a kápolna tetőzetfelújítására: SK63 0900 0000 0000 2186 9653. 

 

 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉSZHELYZETRE TEKINTETTEL FERENC PÁPA SZŰZ MÁRIÁRA, AZ ÜDVÖSSÉG ÉS REMÉNY JELÉRE BÍZTA RÓMA VÁROSÁT, OLASZORSZÁGOT ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT, ahogyan XII. Piusz pápa is tette 1944. június 11-én a Szent Ignác-templomban a náci csapatok visszavonulása idején.

 

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

 

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

 

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

 

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

 

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

 

ERDŐ PÉTER BÍBOROS, PRÍMÁS kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel. MINDENKIT ARRA BUZDÍT, HOGY LEGYEN FIGYELMES ÉS MINDENT TEGYEN MEG A JÁRVÁNY TOVÁBBTERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN ÉS KÉRI AZ ALÁBBI FOHÁSZ ELIMÁDKOZÁSÁT:

 

Mindenható Urunk, atyáink Istene!
 

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

 

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

 

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

 

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

 

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

 

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

 

• Felújítások, kutatások Plébániánk területén:

 

 • A templom előtt álló Immaculata szobor restaurátori kutatását, restaurálását és a tereprendezést: Mgr. art. Janda Jan, Mgr. art. Repáň Marek és Mgr. art. Šimon Peter végezte. A Szűzanya szobor és a Mária oszlop restaurátori kutatását és restaurálását Mgr. Zelina Marek és Mgr. Bábiková Ingrid a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai felügyelték.

         A beruházás költségvetése: 18 698 €.

 

         A projekt magvalósulását anyagilag támogatták:

         Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma: 12 000 €-val

         Gellei Szövetkezet: 1 000 €-val

         Egyházgellei Plébánia: 4 374,48 -val

         Hívek (restaurálásra adott adományai): 1 323,52 €-val.

 

 

 • A Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal az egyházgellei plébániatemplom teljes felújításához a következő kutatásokat írta elő: műemlékvédelmi kutatást, művészettörténeti és építészettörténeti szempontból; az épület restaurátori kutatását; a tetőszerkezet és a torony dendrokronológiai kutatását; valamint régészeti kutatást a templomhajóban. A templom műemlékvédelmi-, restaurátori- és dendrokronológiai kutatásait, valamint a pasztofórium restaurálását Mgr. arch. Petrovič Rastislav a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa felügyelte.

 

 • A műemlékvédelmi kutatás dokumentációja már el is készült, melyet Mgr. Sabadošová Elena és Mgr. Havlík Marian művészettörténészek dolgoztak ki a következő személyek közreműködésével: Mgr. art. Záhora Peter, Mgr. Buday Péter (arhívkutatás), Ing. Kyncl Tomáš (tetőszerkezet dendrokronológiai kutatása) és Ing. Ďurian Karol (konzulens – epítészeti stíluselemzés és a tetőszekezet leírása). A dokumentáció a következőket tartalmazza: a műemlék épületről szóló alapinformációkat; az épület leírását és technikai állapotát; az értékes művészettörténeti elemek inventarizációját; a templom falain végzett szondák és leletek inventarizációját és kiértékelését; a történelmi források és levéltári iratok kutatását; a templom építészettörténeti fejlődését; a kutatás kiértékelését; a források, segédanyagok és felhasznált irodalom jegyzékét; a műemlékvédelmi értékek specifikációját, a műemlék állagmegőrzésének, felújításának és bemutatásának tanulmányát; a fényképdokumentációt; a függelékeket; és a grafikai dokumentációt, illetve mérnöki rajzokat. A kutatás eredményeit a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal és a Szlovák Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatala már át is tanulmányozott és határozatot adott ki ezzel kapcsolatban. 

 

 • Az egyházgellei templom műemlékvédelmi kutatása  

 

        A beruházás költségvetése: 6 536,94 €.

 

        A projekt megvalósulását anyagilag támogatták:

        Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma: 3 500 €-val 

        Egyházgellei Plébánia: 3 036,94 -val. 

 

 

 • 2018. májusában befejeződött a plébániatemplom külső és belső falainak restaurátori kutatása, melyet Plébániánk teljes egészében a saját költségvetéséből finanszírozott. A restaurátori  kutatás dokumentációja már el is készült, melyet Mgr. Sikoriak Ján, a Képzőművészeti Főiskola tanára dolgozott ki a következő személyek közreműködésével: Mgr. Havlík Mariannal, a Képzőművészeti Főiskola tanárával, Mgr. Buran Dušannal, PhD., a Szlovák Nemzeti Galéria munkatársával és Ing. Želinská Janával, PhD., a Szlovák Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatalának vegyész – technológiai osztályának vezetőjével.  A kutatás eredményeit már el is küldtük a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal számára. A templom restaurátori kutatását Mgr. arch. Petrovič Rastislav, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa felügyelte. 

        A beruházás költségvetése: 10 580 €.

 

        A projekt megvalósulását anyagilag támogatták: Egyházgellei Plébánia: 10 580 -val.  

 

 

 • Az egyházgellei plébániatemplom pasztofóriumát Mgr. art. Repáň Marek restaurálta.

        A beruházás költségvetése: 11 196 €.

 

        A projekt megvalósulását anyagilag támogatták: Egyházgellei Plébánia: 11 196 -val.  

 

 

 • Az egyházgellei templom szentélyének teljes körű felújítását: a freskók, a falak és a mennyezet restaurálását Mgr. Sikoriak Ján, a Képzőművészeti Főiskola tanára végezte szakemberek bevonásával. A szentély restaurálását Mgr. arch. Petrovič Rastislav, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa felügyeli.

        A beruházás költségvetése: 17 800 €.

 

        A projekt megvalósulását anyagilag támogatták:

         Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma: 10 000 €-val

         Gelle Község Önkormányzata: 1 000 €-val

         Hívek (restaurálásra adott adományai): 6 800 €-val.  

 

 

 • Kérvényt nyújtottunk be a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatalhoz a plébániatemplom szentélyében található ólomüvegablakok felújításához, melyet a templom szentélyének restaurálásával egyidejűleg szeretnénk megvalósítani. A szentély ólomüvegablakainak restaurátori kutatását és restaurálását Mgr. art. Cserba László ólomüvegkészítő mester végezte, melyet Plébániánk teljes egészében a saját költségvetéséből finanszírozott. A munkálatokat Mgr. Geričová Žofia, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa felügyelte. 

        A beruházás költségvetése: 7 980 €.

 

        A projekt megvalósulását anyagilag támogatták: Egyházgellei Plébánia: 7 980 €-val.  

 

 

 • Kérvényt nyújtottunk be a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatalhoz a plébániatemplom hajójában található négy ólomüvegablak restaurálásához, s a homlokzaton és a karzaton található ablaknyílások új ólomüvegezéséhez. Elkészült a már meglévő ólomüvegablakok restaurátori kutatása. A restaurálását Mgr. art. Cserba László ólomüvegkészítő mester végezné 2020. őszétől. A kórus ablaknyílásaiba szeretnénk két magyar szent ábrázolását belehelyezni: Szent Lászlóét és Szent Imréét, illetve a homlokzaton található rózsaablak üvegeit is ólomüvegre szeretnénk kicserélni. A tervek megvalósításához anyagi támogatók jelentkezését várjuk. A restaurátori munkálatrokat Mgr. Geričová Žofia, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa felügyeli. 

        A templomhajó 4 ólomüvegablakának kutatási és restaurálási költségvetése: 8 622 €.

        A rózsaablak és a karzat két új ólomüvegablakának kivitelezési költségvetése folyamatban van.

 

 

 • A plébániatamplom tetőszerkezetének felújítása is időszerűvé vált, az üggyel kapcsolatban  kérvényt nyújtottunk be a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatalhoz. A tetőszerkezet tervdokumentációjának véleményezése után határozatot bocsátottak ki, melyben engedélyezik a munkálatok kivitelezését. A tervdokumentáció kidolgozói: Süli Béla és Csiba Ottó mérnök urak. A tetőszerkezet felújítását Mgr. arch. Petrovič Rastislav, Mgr. Zelina Marek és Mgr. Bábiková Ingrid, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai felügyelik. A 2018-as esztendőben pályázatot nyújtunk be a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumához a tetőszerkezet felújításához. A pályázat sikeres volt, a felújítás 1. ütemére megítélt összeget 2020. március 31-ig kell felhasználni és 2020. április 20-ig kell a felhasznált összeget elszámolni. A beruházás a Pozsonyi Főegyházmegye jóváhagyásával valósul meg. A Gellei Önkormányzat Építésügyi Osztályának építésze Baráth Benjámin mérnök úr építkezés engedély kötelesnek nyilvánította a tetőzetfelújítást, így további dokumentációk kidolgozása  és szakvéleményezése szükségeltetett. Az építkezési engedély kibocsátásának folymata már elkezdődött, amennyiben az érintett feleknek nem lesz hozzászólása, akkor az építkezési engedélyt Gelle Község Önkormányzata kiállítja. Az időjárási viszonyokra és az építkezési engedély kései kibocsátására való tekintettel a tetőzetfelújítás feltételezhető kezdete 2020 márciusa. A várható befejezés: 2020 május vége. A plébániatemplom tetőszerkezeti felújításának 2. ütemére szintén pályázatot nyújtottunk be 2019. november 8-án, a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumához, a felújítás 2. ütemére sajnos nem sikerült elnyernünk az anyagi támogatást.

 

        A beruházás költségvetése: 109 083,91 €.

 

        A projekt megvalósulását anyagilag támogatják:

         Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma: 30 000 -val

         Gellei Szövetkezet: 10 000 -val

         Teleki László Alapítvány:  9 445,58 -val 

          Gelle Község Önkormányzata: 6 000 €-val 

          Földbérlet (2019, 2020): 33 942,54 €-val

          Hívek (tetőzet felújítására adott adományai): 3 812 €-val 

          Egyházgellei Plébánia: 15 883,79 €-val.

       

 

 • Az egyházgellei plébániatemplom  harangjainak újra villamosításához és a torony belterében végzendő munkálatokhoz a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal határozatot bocsátott ki.  A munkálatokat Mgr. arch. Petrovič Rastislav felügyeli. 

         A következő feltételeket szabták meg:

        – Szakvéleményezések beszerzése

        – Elvégzendő munkálatok: harangok (3) újra villamosítása

                                                   harang korona (járom) felújítása esetleges cseréje

                                                   húzókar cseréje

                                                   tengely és csapágy cseréje

                                                   harangszív (harangnyelv) cseréje

                                                   harangok elfordítása

                                                   harangtartó szerkezet (harangláb) felújítása

                                                   torony padlózat és létrák cseréje

                                                   toronyok és a köztes rész kitakarítása

                                                 

 

 • Az egyházgellei templom hajójában talált 14. századi freskótöredékek restaurálása ügyében csakugyan pályázatot nyújtunk be a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumához. A restaurálást Mgr. Sikoriak Ján, a Képzőművészeti Főiskola tanára végzi néhány munkatársával. A munkálatokat Mgr. arch. Petrovič Rastislav, Mgr. Zelina Marek és Mgr. Bábiková Ingrid, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai felügyelik. A freskókutatás és a restaurálás csakugyan a Pozsonyi Főegyházmegye jóváhagyásával valósul meg.

 

        A beruházás költségvetése: 25 130 €.

 

        A projekt megvalósulását a jövőben anyagilag támogatják:

         Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma: 17 000 €-val 

         Teleki László Alapítvány: 4 838,43 -val

         Gelle Község Önkormányzata: 1 500 €-val

         Hívek (restaurálásra adott adományai): 1757 €-val.

 

 

 • Az egyházgellei templom szentélyének külső falán látható 13./14. századi gótikus freskók és a 13. századi románkori déli kapu töredékeinek restaurálására, 2019. november 8-án, pályázatot nyújtunk be a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumához. A restaurálásra sajnos nem sikerült elnyernünk az anyagi támogatást.

 

        A beruházás költségvetése: 26 590 €.

          

 

 •  Az egyházgellei templom vízszigetelési projektjének kidolgozására, 2019. november 8-án, pályázatot nyújtunk be a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumához. A tervdokumentációra sajnos nem sikerült elnyernünk az anyagi támogatást.

 

        A beruházás költségvetése: 2900 €.

 

        A projekt megvalósulását anyagilag támogatták:

        Egyházgellei Plébánia: 2900 €-val.

 

 

 • Hálásan köszönjük az adomány felajánlásokat és továbbra is kérjük nagylelkű támogatásukat akár személyesen, vagy banki számlára történő utalással: SK63 0900 0000 0000 2186 9653 “adomány az egyházgellei templom felújítására” vagy “adomány az egyházközség javára” megjegyzéssel.

 

 

 • A sárosfai kápolna barokk részének teljes körű belső és külső felújításához 2019. május 9-én, pályázatot nyújtottunk be a Nagyszombati Kerületi Önkormányzathoz (Nagyszombati Megye). A felújítás költségvetése: 60 958 €, mely tartalmazza: a földmunkákat, a talajszigetelést, a talaj betonozást, az új talajburkoló lapok lerakását, a villanyszerelési munkálatokat, az új fűtési rendszer kivitelezését, a bejárati nagykapu felújítását, az új padok kivitelezését, a kápolna belső díszítő festését, a falak külső vízszigetelési izolációját, az épület külső festését, és a tetőszerkezet felújítását illetve az új eső elvezető csatornák kivitelezését. Pályázatunkat sajnos elutasították. 

 

 

 • A sárosfai kápolna mérnöki bemérését és felújítás tervének kidolgozását: Ing. Varga Árpád és Ing. Neilinger Péter végezték. A munkálatok költségvetése 1 080 € volt.

 

 

 • A sárosfai kápolna főoltárának és szószékének restaurátori kutatását: Mgr. art. Janda Jan, Mgr. art. Repáň Marek, Mgr. art. Šimon Peter, Mgr. art. Škandíková Eva, Mgr. art. Križanová Jana ArtD., Doc. Mgr. art. Birkušová Sylvia és Wehlend Ľuba akadémiai festő végezték.  A restaurátori kutatások költségvetése 3 859 € volt. A főoltár és szószék restaurátori kutatását Mgr. Zelina Marek és Mgr. Babiková Ingrid, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai felügyelték. 

 

         A projekt megvalósulását anyagilag támogatták a helyi híveken kívül:

         Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma: 1 500 €-val

         Sárosfa Község Önkormányzata: 2 200 €-val.

 

 

 • A sárosfai kápolna főoltárának és oltárképének restaurálását Mgr. art. Janda Jan végzi a következő személyek közreműködésével: Mgr. art. Repáň Marek, Mgr. art. Šimon Peter, Mgr. art. Škandíková Eva, Mgr. art. Križanová Jana ArtD., és Doc. Mgr. art. Birkušová Sylvia restaurátorokkal, valamint Wehlend Ľuba akadémiai festővel.  A felújítás befejezés előtt áll, a munkálatok költségvetése 26 820 €. A főoltár restaurálását Mgr. Zelina Marek és Mgr. Babiková Ingrid, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai felügyelik. 

 

        A projekt megvalósulását anyagilag támogatták a helyi híveken kívül:

         Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma: 9 000 €-val

         Sárosfa Község Önkormányzata: 5 400 €-val

         Nagyszombati Kerületi Önkormányzat – Megye: 5 000 €-val.

 

 

 • sárosfai kápolna szószékének restaurálását Mgr. art. Janda Jan végzi a következő személyek közreműködésével: Mgr. art. Repáň Marek és Mgr. art. Šimon Peter restaurátorokkal. A felújítás költségvetése 15 396 €.  A műemlék restaurálását már el is kezdtük és a szószéket a restaurátorok műhelyébe szállítattuk. A munkálatok kezdetéről kiértesítettük a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatalt és a műemlék ideiglenes áthelyezesét is kérelmeztük. A szószék restaurálását Mgr. Zelina Marek és Mgr. Babiková Ingrid, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai felügyelik. 

 

          A projekt megvalósulását anyagilag támogatták a helyi híveken kívül:

          Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma: 10 000 €-val

          Sárosfa Község Önkormányzata: 4 000 €-val.

 

 

 • A sárosfai kápolna fakonzolainak és szobrainak restaurálását: Mgr. art. Repáň Marek, Ľudovit Chmelár és Jaroslav Nerpas fogják végezni. A munkálatok költségvetése 7 800 €.

 

          A projekt megvalósulását anyagilag támogatták a helyi híveken kívül:

          Sárosfa Község Önkormányzata: 2 000 €-val

          Bethlen Gábor Alap: 1 567,89 €-val. 

 

 

 • A sárosfai barokk kápolna vízszigetelési terveinek kidolgozása után hozzá láttunk a munkálatok első két fázisának: a nedves és salétromos vakolat eltávolításához, valamint az izolációs munkálatok elvégzéséhez. Ezt követően a belső falak vízzáró vakolatát realizáltuk. A munkálatok költségvetése 3 894,86 € volt.

 

          A projekt megvalósulását anyagilag támogatták a helyi hívek: 3 894,86 €-val. 

 

 

 • A sárosfai kápolna, mint épület az Egyházgellei Plébánia tulajdonában van, a területrendezésre viszont még a mai napig sem került sor. A barokk kápolna  rész, mely 1721-ben épült, mint ingatalan terület a Sárosfai Római Katolikus Bittó családi kápolna alapítvány tulajdonában van. Az alapítvány a Bittó nemesi család kezelőségében volt. A komunista diktatúra idején  a nemesi család minden vagyonát, ingatlanát és birtokát elkobozták. A Szlovák Köztársaság a Sárosfai Római Katolikus Bittó családi kápolna alapítvány kezelőjének a Szlovák Földalapot jelölte ki. Az Egyházgellei Plébánia szeretné, ha nemcsak az épület, mint ingatalan, hanem a kápolna alatti terület is a tulajdonába kerülne. Ezért elkezdődtek a tárgyalások az Egyházgellei Plébánia és a Szlovák Földalap között a terület megvásárlása ügyében. 1974-ben a helyi kápolna sekrestyéje meg lett nagyobbítva, az új oldalszárny kb. 2/3 területe, mint ingatlan Sárosfa Község tulajdonában van. Terveink között szerepel, hogy az Önkormányzattal is tárgyalásokat kezdeményezzünk a terület tulajdonviszonyainak rendezése ügyében.

 

 

 • Hálásan köszönjük az adomány felajánlásokat és továbbra is kérjük nagylelkű támogatásukat akár személyesen, vagy banki számlára történő utalással: SK63 0900 0000 0000 2186 9653 “adomány a sárosfai kápolna felújítására” megjegyzéssel.

Legutóbbi bejegyzések