Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Holice
Kostolné námestie
Kostolná Gala 1                                                                                                                930 34 Holice

IČO: 34017518
DIČ: 2021094768

Tel. číslo: +421 31 554 51 31
E-mail: holice@ba.ecclesia.sk

Farár: Gábor Jankó

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.
SK63 0900 0000 0000 2186 9653