Hírdetések

Vasárnap

2019. november 17.

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
Sárosfa            8.00: SZENTMISE: † Mayer Gizella
Kislúcs            9.30: SZENTMISE: † Mórocz Ferenc, fia Károly és † családtagok
Egyházgelle 11.00: SZENTMISE: † Németh Béla és neje Erzsébet

                      12.00: KERESZTELÉS: Németh Dávid (Egyházgelle)

Kedd

2019. november 19.

Emléknap

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET
Egyházgelle 17.30: GYÓNTATÁS

                      18.00: SZENTMISE: † Csaplár Lajos és neje Mária

                                                        † Csáky Pál és neje Kornélia

                                                        † Fenes Károly és neje Mária

Szerda

2019. november 20.

KÖZNAP
Egyházgelle 17.30: GYÓNTATÁS

                      18.00: SZENTMISE: † Tóth Béla (hal. 5. évf.)

Csütörtök

2019. november 21.

Emléknap

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA A TEMPLOMBAN
Egyházgelle 17.15: SZENTSÉGIMÁDÁS – RÓZSAFÜZÉR

                      18.00: SZENTMISE: † Szerda Dénes, neje Magdolna, lányuk Zsuzsanna,

                                                            vejük István és † családtagok

Péntek

2019. november 22.

Emléknap

SZENT CECÍLIA SZŰZ ÉS VÉRTANÚ
Egyházgelle 17.30: GYÓNTATÁS

                      18.00: SZENTMISE: † Ifj. Puha József

                                                        † Id. Puha József, neje Ida és fiuk Bencike

Szombat

2019. november 23.

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA – VIGÍLIA
Egyházgelle 17.00: ENGESZTELŐ SZENTSÉGIMÁDÁS

                      18.00: SZENTMISE: Pro populo – Hívekért 

Vasárnap

2019. november 24.

Főünnep

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA
Sárosfa            8.00: SZENTMISE: † Almási Tibor és † családtagok
Kislúcs            9.30: SZENTMISE: Érsek család † tagjai
Egyházgelle 11.00: SZENTMISE: † Puha Dénes és neje Etelka

                                                        † Süke István, neje Mária és † családtagok

                      12.00: KERESZTELÉS: Hamar Emma (Nagybudafa)

 

2019. november 23-án, Krisztus Király ünnepének előestéjén szentségimádásra hívunk. Ha Jézus a Te Királyod is, akkor tarts velünk! Bízunk benne, hogy veled együtt idén még többen fogjuk együtt imádni a világmindenség Királyát, Jézust. Plébániatemplomunkban 17-18 óra között jövünk össze szentségimádásra. Szeretettel várunk. Jelentkezés, regisztráció: Gyere, tarts velünk Te is, és jelentkezz! (https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/457). 

Krisztus Király ünnepének előestéjén a kihelyezett Oltáriszentség előtt megújítjuk felajánlásunkat Jézus Legszentebb Szívének.

 

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a szokott feltételek mellett (szándék elnyerni a búcsút, kerülni a bűnöket, gyónás, szentáldozás, pápa szándékára végzett ima: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség) Krisztus Király ünnepén nyilvánosan elimádkozza az Úr Jézus, az emberi nem Megváltója kezdetű felajánló imát. (Enchiridion Indulgentiarum, concessio 2).       

 

• 2019. december 8-án, vasárnap, 16 órai kezdettel plébániatemplomunkban ádventi hangversenyre kerül sor: Veni, veni Emmanuel! – Ádvent a kórusmuzsika varázsában címmel. Szertettel várunk mindenkit!

 

A következő kórusok fognak énekelni:

 • A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusa
 • A Zobor Hangja Vegyeskar Kolonból
 • A Gímesi Alapiskola Gyermekkara
 • A Kodály Zoltán Daloskör Galántáról
 • A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának hallgatói

 

A Remény katolikus hetilap éves előfizetését 2019. december 15-ig, kérjük befizetni a sekrestyében (36,40 €).

 

• A Páduai Szent Antal mellékoltárnál 1 €-ért megvásárolható a meg nem született gyermekek mécsesgyertyája. Megvételével támogatják az Élet Fóruma szervezet életvédelmi programjait. 

 

• Sárosfán és Lúcson már lehet előjegyeztetni miseszándékokat a 2020-as évre.

 

• Nagy örömmel fogadnánk, ha valaki ismét vállalná a plébániatemplom sekrestyési szolgálatát.  Amennyiben valaki érez rá hivatást, kérem, hogy jelentkezzen személyesen a szentmisék után vagy a plébánián. 

 

• A sárosfai kápolna felújítására ebben az évben a sárosfai hívek a perselypénz adományaikon kívül 2 225,90 eurót adományoztak. Az egyházgellei plébániatemplom felújítására ebben az évben a gellei hívek a perselypénz adományaikon kívül 5 674 eurót adományoztak. Hálásan köszönjük.

 

Célirányú gyűjtések: Katolikus Karitász: 468,85 €

                                       Szentsír: 517,45 €

                                       Szeminárium: 455,34 €

                                       Tömegtájékoztatás: 266,10 €

                                       Péter – fillér: 356,91 €

                                       Missziók: 357,37 €

                                       Szentmártoni: 403,74 €

 

Hálásan köszönjük, hogy adományaikkal támogatják a Katolikus Egyház célkitűzéseit.

 

Az eucharisztikus kongresszusok egyik kiemelt eseménye az elsőáldozás, amire a nyitó szentmisén kerül sor. Így lesz ez Budapesten is, 2020. szeptember 13-án, délután 16 órától a Puskás Ferenc Stadionban. Az elsőáldozás és a nyitó szentmise megszervezéséhez szükséges, hogy a szervezők fel tudják mérni a várható résztvevői létszámot, ezért kérik, hogy előregisztráció keretében 2019. május 20-ig jelentkezzenek plébánosuknál azok, akik elsőáldozáshoz kívánnak járulni. Szeretnék, ha minden szülő nyugodt szívvel engedné gyermekét erre a nagyszabású lelki kalandra, ezért összeállítottak a leggyakoribb kérdésekből és az azokra adott válaszokból álló listát, ami ide kattintva olvasható: https://www.iec2020.hu/hu/nyito-szentmise-elsoaldozassal.

 

• Felújítások, kutatások Plébániánk területén:

 

 • A templom előtt álló Immaculata szobor restaurátori kutatása, restaurálása és a tereprendezés 18 698 -ba került, melyet Mgr. art. Janda Jan, Mgr. art. Repáň Marek és Mgr. art. Šimon Peter restaurált. A Szűzanya szobor és a Mária oszlop restaurátori kutatását és restaurálását Mgr. Zelina Marek és Mgr. Bábiková Ingrid a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai felügyelték.

         A projekt magvalósulását anyagilag támogatták:

         Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma: 12 000 €-val

         Gellei Szövetkezet: 1 000 €-val

         Egyházgellei Plébánia (a hívek perselypénz adományai és egyéb adományok): 4 374,48 -val

         Hívek (restaurálásra adott adományai): 1 323,52 €-val.

 

 

 • A Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal az egyházgellei plébániatemplom teljes felújításához a következő kutatásokat írta elő: műemlékvédelmi kutatást, művészettörténeti és építészettörténeti szempontból; az épület restaurátori kutatását; a tetőszerkezet és a torony dendrokronológiai kutatását; valamint régészeti kutatást a templomhajóban. A templom műemlékvédelmi-, restaurátori- és dendrokronológiai kutatásait, valamint a pasztofórium restaurálását Mgr. arch. Petrovič Rastislav a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa felügyelte.

 

 • A műemlékvédelmi kutatás dokumentációja már el is készült, melyet Mgr. Sabadošová Elena és Mgr. Havlík Marian művészettörténészek dolgoztak ki a következő személyek közreműködésével: Mgr. art. Záhora Peter, Mgr. Buday Péter (arhívkutatás), Ing. Kyncl Tomáš (tetőszerkezet dendrokronológiai kutatása) és Ing. Ďurian Karol (konzulens – epítészeti stíluselemzés és a tetőszekezet leírása). A dokumentáció a következőket tartalmazza: a műemlék épületről szóló alapinformációkat; az épület leírását és technikai állapotát; az értékes művészettörténeti elemek inventarizációját; a templom falain végzett szondák és leletek inventarizációját és kiértékelését; a történelmi források és levéltári iratok kutatását; a templom építészettörténeti fejlődését; a kutatás kiértékelését; a források, segédanyagok és felhasznált irodalom jegyzékét; a műemlékvédelmi értékek specifikációját, a műemlék állagmegőrzésének, felújításának és bemutatásának tanulmányát; a fényképdokumentációt; a függelékeket; és a grafikai dokumentációt, illetve mérnöki rajzokat. A kutatás eredményeit a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal és a Szlovák Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatala már át is tanulmányozott és határozatot adott ki ezzel kapcsolatban. 

 

 • Az egyházgellei templom műemlékvédelmi kutatásának költségvetése 6 536,94 €.

        A projekt megvalósulását anyagilag támogatták:

        Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma: 3 500 €-val 

        Egyházgellei Plébánia (a hívek perselypénz adományai és egyéb adományok): 3 036,94 -val. 

 

 

 • 2018. májusában befejeződött a plébániatemplom külső és belső falainak restaurátori kutatása, mely 10 580 €-ba került, s ezt Plébániánk teljes egészében saját költségvetéséből finanszírozta. A restaurátori  kutatás dokumentációja már el is készült, melyet Mgr. Sikoriak Ján, a Képzőművészeti Főiskola tanára dolgozott ki a következő személyek közreműködésével: Mgr. Havlík Mariannal, a Képzőművészeti Főiskola tanárával, Mgr. Buran Dušannal, PhD., a Szlovák Nemzeti Galéria munkatársával és Ing. Želinská Janával, PhD., a Szlovák Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatalának vegyész – technológiai osztályának vezetőjével.  A kutatás eredményeit már el is küldtük a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal számára. A templom restaurátori kutatását Mgr. arch. Petrovič Rastislav, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa felügyelte. 

         A projekt megvalósulását anyagilag támogatták:

         Egyházgellei Plébánia (a hívek perselypénz adományai és egyéb adományok): 10 580 -val.  

 

 

 • Az egyházgellei plébániatemplom pasztofóriumát Mgr. art. Repáň Marek restaurálta 11 196 € ráfordításából, melyet Plébániánk teljes egészében saját költségvetéséből finanszírozott.

         A projekt megvalósulását anyagilag támogatták:

         Egyházgellei Plébánia (a hívek perselypénz adományai és egyéb adományok): 11 196 -val.  

 

 

 • Az egyházgellei templom szentélyének teljes körű felújítását: a freskók, a falak és a mennyezet restaurálását Mgr. Sikoriak Ján, a Képzőművészeti Főiskola tanára fogja végezni, a munkálatok költségvetése 17 800 €.  A restaurálás folyamatát 2018. augusztusában már el is kezdtük. A szentély restaurálását Mgr. arch. Petrovič Rastislav, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa felügyeli.

        A projekt megvalósulását anyagilag támogatták:

         Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma: 10 000 €-val

         Gelle Község Önkormányzata: 1 000 €-val

         Hívek (restaurálásra adott adományai): 6 800 €-val.  

 

 

 • Kérvényt nyújtottunk be a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatalhoz a plébániatemplom ólomüvegablakainak felújításához, melyet a templom szentélyének restaurálásával egyidejűleg szeretnénk megvalósítani. A szentély ólomüvegablakainak restaurátori kutatását és restaurálását Mgr. art. Cserba László ólomüvegkészítő mester végezte, 7 980 € ráfordításából, melyet Plébániánk teljes egészében saját költségvetéséből finanszírozott. A munkálatokat Mgr. Geričová Žofia, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa felügyelte. 

         A projekt megvalósulását anyagilag támogatták:

         Egyházgellei Plébánia (a hívek perselypénz adományai és egyéb adományok): 7 980 €-val.  

 

 

 • A plébániatamplom tetőszerkezetének felújítása is időszerűvé vált, az üggyel kapcsolatban  kérvényt nyújtottunk be a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatalhoz. A tetőszerkezet tervdokumentációjának véleményezése után határozatot bocsátottak ki, melyben engedélyezik a munkálatok kivitelezését. A tervdokumentáció kidolgozói: Süli Béla és Csiba Ottó mérnök urak. A tetőszerkezet felújítását Mgr. arch. Petrovič Rastislav, Mgr. Zelina Marek és Mgr. Bábiková Ingrid, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai felügyelik. A 2018-as esztendőben pályázatot nyújtunk be a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumához a tetőszerkezet felújításához, melynek költségvetése 119 626,08 €. A pályázat sikeres volt, a felújítás 1. ütemére megítélt összeget 2020. március 31-ig kell felhasználni és 2020. április 20-ig kell a felhasznált összeget elszámolni. A beruházás a Pozsonyi Főegyházmegye jóváhagyásával valósul meg. A Gellei Önkormányzat Építésügyi Osztályának építésze Baráth Benjámin mérnök úr építkezés engedély kötelesnek nyilvánította a tetőzetfelújítást, így további dokumentációk kidolgozása  és szakvéleményezése szükséges az építkezési engedély kibocsátásához. Jelenleg erre várunk! A plébániatemplom tetőszerkezeti felújításának 2. ütemére szintén pályázatot nyújtottunk be 2019. november 8-án, a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumához, melynek költségvetése 71 074 €, ebből az Egyházgellei Plébánia önrésze 19232 €. Amennyiben a felújítás 2. ütemére is sikerül anyagi támogatást szereznünk, annyival kevesebb összeggel kell hozzájárulnia az Egyházgellei Plébániának a tetőzetfelújítás öszköltségvetéséhez.

        A projekt megvalósulását anyagilag támogatják:

         Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma:  30 000 -val (1. ütem)

         Gelle Község Önkormányzata: 6 000 €-val (1. és 2. ütem)

         Teleki László Alapítvány:  3 303 500 Ft-al (10 494 €-val, 1. ütem)

         Egyéb támogatók:  -val

          Földbérlet (2019, 2020): 31 717,54 €-val (1. és 2. ütem)

          Hívek (2019-es évi perselypénz adományai): 6 435,65  -val

          Hívek (tetőzet felújítására adott adományai): 1 827 €-val 

          Hiányzó összeg: 33 151,89 €

       

 

 • Az egyházgellei templom hajójában talált 14. századi freskótöredékek restaurálása ügyében csakugyan pályázatot nyújtunk be a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumához. A freskók feltárásának költségvetése 25 130 €. A restaurálást Mgr. Sikoriak Ján, a Képzőművészeti Főiskola tanára végzi néhány munkatársával. A munkálatokat Mgr. arch. Petrovič Rastislav, Mgr. Zelina Marek és Mgr. Bábiková Ingrid, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai felügyelik. A freskókutatás és a restaurálás csakugyan a Pozsonyi Főegyházmegye jóváhagyásával valósul meg.

        A projekt megvalósulását anyagilag támogatják:

         Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma:  17 000 €-val

         Gelle Község Önkormányzata: 1 500 €-val

         Teleki László Alapítvány: 1 696 500 Ft-al (5 389 €-val)

         Hívek (restaurálásra adott adományai): 1257 €-val.

 

 • Az egyházgellei templom szentélyének külső falán látható 13./14. századi gótikus freskók és a 13. századi románkori déli kapu töredékeinek restaurálására, 2019. november 8-án, pályázatot nyújtunk be a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumához. A restaurátori munkálatok költségvetése 26 590 €. 

        A projekt megvalósulását anyagilag támogatják:

         Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma:  -val

         Gelle Község Önkormányzata: 700 €-val

         Hívek (restaurálásra adott adományai):  €-val.

          

 •  Az egyházgellei templom vízszigetelési projektjének kidolgozására, 2019. november 8-án, pályázatot nyújtunk be a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumához. A projekt költségvetése 2 900 €.  

         A projekt megvalósulását anyagilag támogatják:

         Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma:  -val

         Gelle Község Önkormányzata: 300 €-val

         Hívek (restaurálásra adott adományai):  €-val.

 

 • volt egyházi iskola (Lelkipásztori Központ) káresetét a Kooperativa biztosító, 3 évi tárgyalások után lezárta  és véglegesen kártérítette. Jelenleg folyamatban van az épület felújítási tervdokumentációjának és költségvetési tervének előkészítése, a beruházást a Pozsonyi Főegyházmegyének is jóvá kell hagynia.

 

 • Kiadások a plébániatemplom és műemlékeinek felújítására (2015-2019): 
 • Immaculata szobor restaurátori kutatása, restaurálása, tereprendezés: 18698,00 €
 • Pasztofórium restaurátori kutatása és restaurálása:                                11196,00 €
 • Műemlékvédelmi kutatás a templom külső és belső falain:                       6536,94 €
 • Restaurátori kutatás a templom külső és belső falain:                            10580,00 €
 • Gótikus szentély restaurálása (freskók, falak, mennyezet, bordák):       17800,00 €
 • Szentély ólomüvegablakainak restaurátori kutatása és restaurálása:       7980,00 €
 • Szobrok restaurálása (6 szobor), fakonzolok, szentségi trónus:             10960,00 €
 • Liturgikus eszközök felújítása, aranyozása:                                              3085,50 €
 • Miseruhák, palástok, karingek:                                                                  2500,00 €
 • Villámhárító:                                                                                               2536,32 €
 • Hangosítástechnika:                                                                                  4970,00 €
 • Világítástechnika – szentély:                                                                      3097,87 €
 • Villanyszerelési munkálatok – szentély:                                                     2152,44 €
 • Műemléki tetőszerkezet felújítása                                                          119626,08 €
 • Templmohajó freskóinak feltárása                                                           25130,00 €
 • Templomok és plébánia fenntatrási költségei                                            ????,?? €
 • Összesítve:                                                                                          246 849,15 €

 

 • Adományok a plébániatemplom és műemlékeinek felújítására (2014. július – 2019. október): 
 • Hívek perselypénz adományai (2014. július – 2019. október):                47150,78 €
 • Templom- és műemlék felújítására szánt adományok (2015-2019/10): 10687,52 € 
 • Földbérlet (adó leszámítás után, 2014. július – 2019. december):          53002,02 €
 • Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma (2017-2019):                  72500,00 €
 • Teleki László Alapítvány:                                                                         15439,00 €
 • Egyéb bevételek:                                                                                       2508,25 €
 • Egyházgellei Önkormányzat (2018-2019):                                                7000,00 €
 • Egyéb támogatók:                                                                                     1000,00 €
 • Összesítve:                                                                                          209 287,57 €

 

 • Hiányzó összeg a felújításokhoz:                                                    – 37 561,58  €

 

 • Hálásan köszönjük az adomány felajánlásokat és továbbra is kérjük nagylelkű támogatásukat akár személyesen, vagy banki számlára történő utalással: SK63 0900 0000 0000 2186 9653 “adomány az egyházgellei templom felújítására” vagy “adomány az egyházközség javára” megjegyzéssel.

 

 • A sárosfai kápolna barokk részének teljes körű belső és külső felújításához 2019. május 9-én, pályázatot nyújtottunk be a Nagyszombati Kerületi Önkormányzathoz (Nagyszombati Megye). A felújítás költségvetése: 60 958 €, mely tartalmazza: a földmunkákat, a talajszigetelést, a talaj betonozást, az új talajburkoló lapok lerakását, a villanyszerelési munkálatokat, az új fűtési rendszer kivitelezését, a bejárati nagykapu felújítását, az új padok kivitelezését, a kápolna belső díszítő festését, a falak külső vízszigetelési izolációját, az épület külső festését, és a tetőszerkezet felújítását illetve az új eső elvezető csatornák kivitelezését. Pályázatunkat sajnos elutasították. 

 

 • A sárosfai kápolna mérnöki bemérését és felújítás tervének kidolgozását: Ing. Varga Árpád és Ing. Neilinger Péter végezték. A munkálatok költségvetése 1 080 € volt.

 

 • A sárosfai kápolna főoltárának és szószékének restaurátori kutatását: Mgr. art. Janda Jan, Mgr. art. Repáň Marek, Mgr. art. Šimon Peter, Mgr. art. Škandíková Eva, Mgr. art. Križanová Jana ArtD., Doc. Mgr. art. Birkušová Sylvia és Wehlend Ľuba akadémiai festő végezték.  A restaurátori kutatások költségvetése 3 859 € volt. A főoltár és szószék restaurátori kutatását Mgr. Zelina Marek és Mgr. Babiková Ingrid, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai felügyelték. 

         A projekt megvalósulását anyagilag támogatták a helyi híveken kívül:

         Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma: 1 500 €-val

         Sárosfa Község Önkormányzata: 2 200 €-val.

 

 

 • A sárosfai kápolna főoltárának és oltárképének restaurálását Mgr. art. Janda Jan végzi a következő személyek közreműködésével: Mgr. art. Repáň Marek, Mgr. art. Šimon Peter, Mgr. art. Škandíková Eva, Mgr. art. Križanová Jana ArtD., és Doc. Mgr. art. Birkušová Sylvia restaurátorokkal, valamint Wehlend Ľuba akadémiai festővel.  A felújítás befejezés előtt áll, a munkálatok költségvetése 26 820 €. A főoltár restaurálását Mgr. Zelina Marek és Mgr. Babiková Ingrid, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai felügyelik. 

        A projekt megvalósulását anyagilag támogatták a helyi híveken kívül:

         Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma: 9 000 €-val

         Sárosfa Község Önkormányzata: 5 400 €-val

         Nagyszombati Kerületi Önkormányzat – Megye: 5 000 €-val.

 

 

 • sárosfai kápolna szószékének restaurálását Mgr. art. Janda Jan végzi a következő személyek közreműködésével: Mgr. art. Repáň Marek és Mgr. art. Šimon Peter restaurátorokkal. A felújítás költségvetése 15 396 €.  A műemlék restaurálását már el is kezdtük és a szószéket a restaurátorok műhelyébe szállítattuk. A munkálatok kezdetéről kiértesítettük a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatalt és a műemlék ideiglenes áthelyezesét is kérelmeztük. A szószék restaurálását Mgr. Zelina Marek és Mgr. Babiková Ingrid, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai felügyelik. 

          A projekt megvalósulását anyagilag támogatták a helyi híveken kívül:

          Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma: 10 000 €-val

          Sárosfa Község Önkormányzata: 4 000 €-val.

 

 

 • A sárosfai kápolna fakonzolainak és szobrainak restaurálását: Mgr. art. Repáň Marek, Ľudovit Chmelár és Jaroslav Nerpas fogják végezni. A munkálatok költségvetése 7 800 €.

          A projekt megvalósulását anyagilag támogatták a helyi híveken kívül:

          Sárosfa Község Önkormányzata: 2 000 €-val

          Bethlen Gábor Alap: 1 567,89 €-val. 

 

 

 • A sárosfai barokk kápolna vízszigetelési terveinek kidolgozása után hozzá láttunk a munkálatok első két fázisának: a nedves és salétromos vakolat eltávolításához, valamint az izolációs munkálatok elvégzéséhez. Ezt követően a belső falak vízzáró vakolatát realizáltuk. A munkálatok költségvetése 3 894,86 € volt.

          A projekt megvalósulását anyagilag támogatták a helyi hívek: 3894,86 €-val. 

 

 • A sárosfai kápolna, mint épület az Egyházgellei Plébánia tulajdonában van, a területrendezésre viszont még a mai napig sem került sor. A barokk kápolna  rész, mely 1721-ben épült, mint ingatalan terület a Sárosfai Római Katolikus Bittó családi kápolna alapítvány tulajdonában van. Az alapítvány a Bittó nemesi család kezelőségében volt. A komunista diktatúra idején  a nemesi család minden vagyonát, ingatlanát és birtokát elkobozták. A Szlovák Köztársaság a Sárosfai Római Katolikus Bittó családi kápolna alapítvány kezelőjének a Szlovák Földalapot jelölte ki. Az Egyházgellei Plébánia szeretné, ha nemcsak az épület, mint ingatalan, hanem a kápolna alatti terület is a tulajdonába kerülne. Ezért elkezdődtek a tárgyalások az Egyházgellei Plébánia és a Szlovák Földalap között a terület megvásárlása ügyében. 1974-ben a helyi kápolna sekrestyéje meg lett nagyobbítva, az új oldalszárny kb. 2/3 területe, mint ingatlan Sárosfa Község tulajdonában van. Terveink között szerepel, hogy az Önkormányzattal is tárgyalásokat kezdeményezzünk a terület tulajdonviszonyainak rendezése ügyében.

 

 • Kiadások a kápolna és műemlékeinek felújítására (2016-2019): 
 • A kápolna barokk részének teljes körű külső és belső felújítása             60958,00 €
 • A főoltár és a szószék restaurátori kutatása:                                             3859,00 €
 • Kápolna bemérés, felújításterv, statikai véleményezés, ingatlan becslés:1840,00 €
 • Főoltár restaurálása:                                                                                26820,00 €
 • Szószék restaurálása:                                                                             15396,00 €
 • Fakonzolok és szobrok restaurálása:                                                        7800,00 €
 • A kápolna vízszigetelési izolációja:                                                           2394,86 €
 • A kápolna belső vízzáró vakolatának kivitelezése:                                    1500,00 €
 • Hangosítástechnika:                                                                                  2000,00 €
 • Liturgikus eszközök felújítása, aranyozása:                                                765,50 €
 • Miseruhák, palást:                                                                                       700,00 €
 • Összesítve:                                                                                          124 033,36 €

 

 • Adományok a kápolna műemlékeinek felújítására (2014-2019): 
 • Hívek perselypénz (2019/10) és egyéb adományai (2019/11):               22012,93 €
 • Sárosfai Önkormányzat (2015 – 2019):                                                   13600,00 €
 • Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma (2016 – 2018):                20500,00 €
 • Nagyszombati Kerületi Önkormányzat – Megye (2017):                            5000,00 €
 • Bethlen Gábor Alap (2018):                                                                       1567,89 €
 • Földbérlet (2014 – 2019):                                                                           2372,39 €
 • Összesítve:                                                                                            65 053,21 €

 

 • Hiányzó összeg a felújításokhoz:                                                     – 58 980,15 €

 

 • Hálásan köszönjük az adomány felajánlásokat és továbbra is kérjük nagylelkű támogatásukat akár személyesen, vagy banki számlára történő utalással: SK63 0900 0000 0000 2186 9653 “adomány a sárosfai kápolna felújítására” megjegyzéssel.

Legutóbbi bejegyzések