Hírdetések

Vasárnap      

2018. december 16.

ADVENT 3. VASÁRNAPJA (GAUDETE)
Sárosfa           8.00: SZENTMISE: † Hriník Ján
Kislúcs           9.30: SZENTMISE: † Bodó József és neje Irma
Egyházgelle 10.30: KERESZTELÉS      

                      11.00: SZENTMISE: Pro Populo – Hívekért

                      12.00: KERESZTELÉS

Kedd      

2018. december 18.

KÖZNAP
Egyházgelle 5.30: RÓZSAFÜZÉR – GYÓNTATÁS      

                      6.00: HAJNALI MISE

Szerda      

2018. december 19.

KÖZNAP
Egyházgelle 5.30: RÓZSAFÜZÉR – GYÓNTATÁS      

                      6.00: HAJNALI MISE: † Sláviková Božena

                                                           † László, János, Vince és Mária

Csütörtök      

2018. december 20.

KÖZNAP
Egyházgelle 5.30: RÓZSAFÜZÉR – GYÓNTATÁS      

                      6.00: HAJNALI MISE

Péntek      

2018. december 21.

KÖZNAP
Egyházgelle 5.30: RÓZSAFÜZÉR – GYÓNTATÁS      

                      6.00: HAJNALI MISE

Szombat      

2018. december 22.

KÖZNAP
Egyházgelle 5.30: RÓZSAFÜZÉR      

                      6.00: HAJNALI MISE: Pro Populo – Hívekért

                    15.00 – 16.30: KARÁCSONYI GYÓNTATÁS

Vasárnap      

2018. december 23.

ADVENT 4. VASÁRNAPJA
Sárosfa           8.00: SZENTMISE: † Sárosfalvi Erzsébet és † családtagjai
Kislúcs           9.30: SZENTMISE: † Mészáros Vince és neje Ilona
Egyházgelle 11.00: SZENTMISE: Pro Populo – Hívekért

• Advent 3. vasárnapján, a 11 órai szentmisére érkezik meg plébániatemplomunkba a betlehemi láng. 

 

• Betegek karácsonyi gyóntatása és áldoztatása otthonaikban 2018. december 18-án, kedden lesz, 8.00-13.00 óráig. Kérjük, hogy jelentsék be betegeik nevét, lakcímét és telefonszámát a plébánián vagy a sekrestyében.

 

• Karácsonyi gyóntatás Egyházgellén, 2018. december 22-én, szombaton, 15.00-16.30

 

• Ezen a héten 570 € adományt kaptunk a plébániatemplom felújítására. Hálásan köszönjük adományaikat.

 

• Advent 4. vasárnapján, a vásártéri gyertyagyújtás keretében felelevenítik a gellei betlehemezés hagyományát.

 

• Sárosfán és Kislúcson december végéig jegyezzük be a 2019-es évi miseszándékokat.

 

Reštaurovanie drevenej neskorobarokovej kazateľnice v kaplnke Najsvätejšej Trojice v Blatnej na Ostrove – Č. ÚZPF: 946/1 – je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Dotácia od MK SR, číslo zmluvy: MK-1060/2018/1.1:   10 000 EUR

Dotácia od Obce Blatná na Ostrove:                               4 000 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Holice:                         1 396 EUR

Reštaurovanie kultúrnej pamiatky:                            15 396 EUR

 

• Komplexné reštaurovanie gotickej svätyne vo farskom kostole sv. Petra a Pavla v Holiciach – Č. ÚZPF: 86/1 – je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Dotácia od MK SR, číslo zmluvy: MK-1125/2018/1.1:   10 000 EUR

Dotácia od Obce Holice:                                                  1 000 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Holice:                          6 800 EUR

Reštaurovanie kultúrnej pamiatky:                            17 800 EUR

 

• Felújítások, kutatások Plébániánk területén:

 

 • A Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal az egyházgellei plébániatemplom teljes felújításához a következő kutatásokat írta elő: műemlékvédelmi kutatást, művészettörténeti és építészettörténeti szempontból; az épület restaurátori kutatását; a tetőszerkezet és a torony dendrokronológiai kutatását; valamint régészeti kutatást a templomhajóban. A templom műemlékvédelmi-, restaurátori- és dendrokronológiai kutatásait, valamint a pasztofórium restaurálását Mgr. arch. Petrovič Rastislav a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa felügyelte.

 

 • A műemlékvédelmi kutatás dokumentációja már el is készült, melyet Mgr. Sabadošová Elena és Mgr. Havlík Marian művészettörténészek dolgoztak ki a következő személyek közreműködésével: Mgr. art. Záhora Peter, Mgr. Buday Péter (arhívkutatás), Ing. Kyncl Tomáš (tetőszerkezet dendrokronológiai kutatása) és Ing. Ďurian Karol (konzulens – epítészeti stíluselemzés és a tetőszekezet leírása). A dokumentáció a következőket tartalmazza: a műemlék épületről szóló alapinformációkat; az épület leírását és technikai állapotát; az értékes művészettörténeti elemek inventarizációját; a templom falain végzett szondák és leletek inventarizációját és kiértékelését; a történelmi források és levéltári iratok kutatását; a templom építészettörténeti fejlődését; a kutatás kiértékelését; a források, segédanyagok és felhasznált irodalom jegyzékét; a műemlékvédelmi értékek specifikációját, a műemlék állagmegőrzésének, felújításának és bemutatásának tanulmányát; a fényképdokumentációt; a függelékeket; és a grafikai dokumentációt, illetve mérnöki rajzokat. A kutatás eredményeit a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal és a Szlovák Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatala már át is tanulmányozott és határozatot adott ki ezzel kapcsolatban. 

 

 • Az egyházgellei templom műemlékvédelmi kutatásának költségvetése 6536,94 €. A Szlovák Köztársaság Kultúrális Minisztériuma a kutatást 3500 €-val támogatta. 

 

 • 2018. májusában befejeződött a plébániatemplom külső és belső falainak restaurátori kutatása, mely 10580 €-ba került, s ezt Plébániánk teljes egészében saját költségvetéséből finanszírozta. A restaurátori  kutatás dokumentációja már el is készült, melyet Mgr. Sikoriak Ján, a Képzőművészeti Főiskola tanára dolgozott ki a következő személyek közreműködésével: Mgr. Havlík Mariannal, a Képzőművészeti Főiskola tanárával, Mgr. Buran Dušannal, PhD., a Szlovák Nemzeti Galéria munkatársával és Ing. Želinská Janával, PhD., a Szlovák Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatalának vegyész – technológiai osztályának vezetőjével.  A kutatás eredményeit már el is küldtük a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal számára. A templom restaurátori kutatását Mgr. arch. Petrovič Rastislav, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa felügyelte. 

 

 • Az egyházgellei plébániatemplom pasztofóriumát Mgr. art. Repáň Marek restaurálta 9876 € ráfordításából, melyet Plébániánk teljes egészében saját költségvetéséből finanszírozott.

 

 • Az egyházgellei templom szentélyének teljes körű felújítását: a freskók, a falak és a mennyezet restaurálását Mgr. Sikoriak Ján, a Képzőművészeti Főiskola tanára fogja végezni, a munkálatok költségvetése 17800 €. A Szlovák Köztársaság Kultúrális Minisztériuma a felújítást 10000 €-val, Gelle Község Önkormányzata pedig 1000 €-val támogatja. A restaurálás folyamatát 2018. augusztusában már el is kezdtük. A szentély restaurálását Mgr. arch. Petrovič Rastislav, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa felügyeli. 

 

 • Kérvényt nyújtottunk be a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatalhoz a plébániatemplom ólomüvegablakainak felújításához, melyet a templom szentélyének restaurálásával egyidejűleg szeretnénk megvalósítani. A szentély ólomüvegablakainak restaurátori kutatását és restaurálását Mgr. art. Cserba László ólomüvegkészítő mester végezte, melynek költségvetése 7980 €. Ezeket a munkálatokat Mgr. Geričová Žofia, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa felügyelte. 

 

 • A plébániatamplom műemlék tetőszerkezetének felújítása is időszerűvé vált. Ezzel kapcsolatban is kérvényt nyújtottunk be a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatalhoz. A felújításhoz a tetőszerkezet építészmérnöki bemérése és statikai véleményezése is szükséges. Ezekre a munkálatokra felkértük Süli Béla és Csiba Ottó mérnök urakat. Amennyiben elkészül a felújítási tervdokumentáció azt még a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal is véleményezni fogja és csak ezután ad ki végleges határozatot a felújítással kapcsolatban. A tetőszerkezet felújítását Mgr. arch. Petrovič Rastislav és  Mgr. Zelina Marek, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai felügyeik. Ebben az esztendőben pályázatot nyújtunk be a Szlovák Köztársaság Kultúrális Minisztériumához a tetőszerkezet felújításához. 

 

 • Az egyházgellei templom hajójában talált 14. századi freskótöredékek restaurálása ügyében csakugyan pályázatot nyújtunk be a Szlovák Köztársaság Kultúrális Minisztériumához. A freskók feltárásának költségvetése 25130 €. Mgr. arch. Petrovič Rastislav, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa felügyelte a restaurátori kutatás munkálatait. 

 

 • volt egyházi iskola (Lelkipásztori Központ) káresetét 2018. november 5-én lezárta a Kooperativa biztosító és kártérítette. 

 

 • Kiadások a plébániatemplom és műemlékeinek felújítására (2015-2018): 
 • Immaculata szobor restaurátori kutatása, restaurálása, tereprendezés: 18698,00 €
 • Pasztofórium restaurátori kutatása és restaurálása:                                11196,00 €
 • Műemlékvédelmi kutatás a templom külső és belső falain:                       6536,94 €
 • Restaurátori kutatás a templom külső és belső falain:                            10580,00 €
 • Gótikus szentély restaurálása (freskók, falak, mennyezet, bordák):       17800,00 €
 • Szentély ólomüvegablakainak restaurátori kutatása és restaurálása:       7980,00 €
 • Szobrok restaurálása (6 szobor), fakonzolok, szentségi trónus:             10960,00 €
 • Liturgikus eszközök felújítása, aranyozása:                                              3085,50 €
 • Miseruhák, palástok, karingek:                                                                  2500,00 €
 • Villámhárító:                                                                                               2536,32 €
 • Hangosítástechnika:                                                                                  5300,00 €
 • Világítástechnika – szentély:                                                                      3097,87 €
 • Villanyszerelési munkálatok:                                                                           0,00 €
 • Templomok és plébánia fenntatrási kéltségei                                                         €
 • Összesítve:                                                                                           100270,63 €

 

 • Adományok a plébániatemplom és műemlékeinek felújítására (2014. július – 2018 november): 
 • Hívek perselypénz adományai:                                                               39042,17 €
 • Templom- és műemlék felújítására szánt adományok:                             4910,00 € 
 • Földbérlet (adó leszámítás után):                                                            32290,87 €
 • Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma:                                       25500,00 €
 • Egyéb bevételek:                                                                                       2508,25 €
 • Egyházgellei Önkormányzat:                                                                     1000,00 €
 • Összesítve:                                                                                           105251,29 €

 

 • Hálásan köszönjük az adomány felajánlásokat és továbbra is kérjük nagylelkű támogatásukat akár személyesen, vagy banki számlára történő utalással: SK63 0900 0000 0000 2186 9653 “adomány az egyházgellei templom felújítására” vagy “adomány az egyházközség javára” megjegyzéssel.

 

 • A sárosfai kápolna mérnöki bemérését és felújítás tervének kidolgozását: Ing. Varga Árpád és Ing. Neilinger Péter végezték. A munkálatok költségvetése 1080 € volt.

 

 • A sárosfai kápolna főoltárának és szószékének restaurátori kutatását: Mgr. art. Janda Jan, Mgr. art. Repáň Marek, Mgr. art. Šimon Peter, Mgr. art. Škandíková Eva, Mgr. art. Križanová Jana ArtD., Doc. Mgr. art. Birkušová Sylvia és Wehlend Ľuba akadémiai festő végezték.  A restaurátori kutatások költségvetése 3859 € volt. A projektet anyagilag támogatták: a Szlovák Köztársaság Kultúrális Minisztériuma 1500 €-val, és a Sárosfai Önkormányzat 2200 €-val. A főoltár és szószék restaurátori kutatását Mgr. Zelina Marek és Mgr. Babiková Ingrid, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai felügyelték. 

 

 • A sárosfai kápolna főoltárának és oltárképének restaurálását Mgr. art. Janda Jan végzi a következő személyek közreműködésével: Mgr. art. Repáň Marek, Mgr. art. Šimon Peter, Mgr. art. Škandíková Eva, Mgr. art. Križanová Jana ArtD., és Doc. Mgr. art. Birkušová Sylvia restaurátorokkal, valamint Wehlend Ľuba akadémiai festővel.  A felújítás befejezés előtt áll, a munkálatok költségvetése 26820 €. A projektet anyagilag támogatták: a Szlovák Köztársaság Kultúrális Minisztériuma 9000 €-val, a Sárosfai Önkormányzat 5400 €-val, és a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat – Megye: 5000 €-val. A főoltár restaurálását Mgr. Zelina Marek és Mgr. Babiková Ingrid, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai felügyelik. 

 

 • sárosfai kápolna szószékének restaurálását Mgr. art. Janda Jan végzi a következő személyek közreműködésével: Mgr. art. Repáň Marek és Mgr. art. Šimon Peter restaurátorokkal. A felújítás költségvetése 15396 €.  A műemlék restaurálását már el is kezdtük és a szószéket a restaurátorok műhelyébe szállítattuk. A munkálatok kezdetéről kiértesítettük a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatalt és a műemlék ideiglenes áthelyezesét is kérelmeztük. A felújítást támogatják: a Szlovák Köztársaság Kultúrális Minisztériuma 10000 €-val, a Sárosfai Önkormányzat: 4000 €-val, és a Bethlen Gábor Alap: 1567,89 €-val. A szószék restaurálását Mgr. Zelina Marek és Mgr. Babiková Ingrid, a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai felügyelik. 

 

 • A sárosfai kápolna fakonzolainak és szobrainak restaurálását: Mgr. art. Repáň Marek, Ľudovit Chmelár és Jaroslav Nerpas fogják végezni. A munkálatok költségvetése 7800 €.

 

 • A sárosfai barokk kápolna vízszigetelési terveinek kidolgozása után hozzá láttunk a munkálatok első két fázisának: a nedves és salétromos vakolat eltávolításához, valamint az izolációs munkálatok elvégzéséhez. Ezután az épület falainak száradnia kellett. A munkálatok első fázisát két vállalkozó finanszírozta, az izolációs munkálatok pedig 2394,86 €-ba kerültek, ezt saját forrásból kellett megoldani.

 

 • A sárosfai barokk kápolna belső falaira a vízzáró (szanációs) vakolatot ez év októberében kezdjük el kivitelezni. A munkálatok költségvetése 1500,00 €.

 

 • A sárosfai kápolna, mint épület az Egyházgellei Plébánia tulajdonában van, a területrendezésre viszont még a mai napig sem került sor. A barokk kápolna  rész, mely 1771-ben épült, mint ingatalan terület a Sárosfai Római Katolikus Bittó családi kápolna alapítvány tulajdonában van. Az alapítvány a Bittó nemesi család kezelőségében volt. A komunista diktatúra idején  a nemesi család minden vagyonát, ingatlanát és birtokát elkobozták. A Szlovák Köztársaság a Sárosfai Római Katolikus Bittó családi kápolna alapítvány kezelőjének a Szlovák Földalapot jelölte ki. Az Egyházgellei Plébánia szeretné, ha nemcsak az épület, mint ingatalan, hanem a kápolna alatti terület is a tulajdonába kerülne. Ezért elkezdődtek a tárgyalások az Egyházgellei Plébánia és a Szlovák Földalap között a terület megvásárlása ügyében. 1974-ben a helyi kápolna sekrestyéje meg lett nagyobbítva, az új oldalszárny kb. 2/3 területe, mint ingatlan Sárosfa Község tulajdonában van. Terveink között szerepel, hogy az Önkormányzattal is tárgyalásokat kezdeményezzünk a terület tulajdonviszonyainak rendezése ügyében.

 

 • Kiadások a kápolna és műemlékeinek felújítására (2016-2018): 
 • A főoltár és a szószék restaurátori kutatása:                                             3859,00 €
 • Kápolna bemérés, felújításterv, statikai véleményezés, ingatlan becslés:1540,00 €
 • Főoltár restaurálása:                                                                                26820,00 €
 • Szószék restaurálása:                                                                             15396,00 €
 • Fakonzolok és szobrok restaurálása:                                                        7800,00 €
 • A kápolna vízszigetelési izolációja:                                                           2394,86 €
 • A kápolna belső vízzáró vakolatának kivitelezése:                                    1500,00 €
 • Hangosítástechnika:                                                                                  2400,00 €
 • Liturgikus eszközök felújítása, aranyozása:                                                765,50 €
 • Miseruhák, palást:                                                                                       700,00 €
 • Összesítve:                                                                                            63175,36 €

 

 • Adományok a kápolna műemlékeinek felújítására (2014-2018): 
 • Hívek perselypénz és egyéb adományai:                                                17395,00 €
 • Sárosfai Önkormányzat:                                                                          11600,00 €
 • Szlovák Köztársaság Kultúrális Minisztériuma:                                       20500,00 €
 • Nagyszombati Kerületi Önkormányzat – Megye:                                       5000,00 €
 • Bethlen Gábor Alap:                                                                                  1567,89 €
 • Földbérlet (adó leszámítás után):                                                              1940,22 €
 • Összesítve:                                                                                            58003,11 €

 

 • Hiányzó összeg:  5172,25 €

 

 • Hálásan köszönjük az adomány felajánlásokat és továbbra is kérjük nagylelkű támogatásukat akár személyesen, vagy banki számlára történő utalással: SK63 0900 0000 0000 2186 9653 “adomány a sárosfai kápolna felújítására” megjegyzéssel.

Legutóbbi bejegyzések